Rahmi Oklu 博士

Trending/Rahmi Oklu 博士

注射器和小瓶

离子液体制剂均匀地向肿瘤输送化疗药物,同时破坏癌组织

亚利桑那州凤凰城 — 妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 的血管和介入放射学家 Rahmi Oklu 医学博士领导的妙佑医疗国际 团队与哈佛大学的…

No information found.

Sign up